CONDICIONS GENERALS

 • Informació prèvia al procés contractual. Aquest lloc web WWW.MARBLAU.EU és propietat de ANTONIO VIDAL MAS amb ID 78209816H i domicili fiscal a IGLESIA 24 07659, CALA FIGUERA (MALLORCA) (ILLES BALEARS), que actua comercialment sota la marca MARBLAU. Les Condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre ANTONIO VIDAL MAS i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment la Llei 7/1998, de 13 d’abril, de Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març. , que modifica el text refós de la Llei general per a la defensa de consumidors i usuaris, la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener, de regulació del comerç al detall, i la Llei 34/2002, de juliol. 11, sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.
 • ANTONIO VIDAL MAS es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions es poden fer, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible per la llei i seran vinculants durant el temps en què es publiquin al lloc web i fins que siguin vàlidament modificades per altres posteriors. No obstant això, ANTONIO VIDAL MAS es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, Condicions específiques de contractació preferents a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les oportunament.

RESERVA D’HABITACIONS.

 • La durada del contracte estarà lligada al final del servei contractat.
 • Com a usuari o client, declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declareu ser major d’edat i tenir la capacitat legal i actuar necessaris per accedir als llocs web ANTONIO VIDAL MAS i contractar a través d’ells.
 • Per adquirir els nostres serveis, podeu anar a la secció corresponent de la nostra botiga en línia.
 • És requisit essencial que us registreu com a usuari del web per fer la compra en línia. Podeu accedir a la secció corresponent per registrar-vos al propi lloc web. D’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, ANTONIO VIDAL MAS informa als usuaris que les dades personals recopilades durant el procés de registre i posterior compra s’introduiran en un sistema de tractament sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de processar aquestes accions l’usuari i gestionant les accions posteriors que se’n derivin.
 • Així mateix, ANTONIO VIDAL MAS informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament per escrit a l’adreça IGLESIA 24 07659, CALA FIGUERA (MALLORCA) (ILLES BALEARS) o mitjançant el correu electrònic info@marblau.eu.
 • Durant el procés de compra, us heu d’identificar amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè és responsable de tractar de manera confidencial i responsable la identitat i la contrasenya obtingudes en el registre com a client, sense poder assignar-les a un altre. Podeu modificar la informació registrada en qualsevol moment a la vostra zona de clients. En aquesta mateixa secció tindreu accés a un historial dels vostres serveis contractats, només és una secció de consulta, però es permet la seva gestió i l’usuari pot suprimir aquells registres que consideri que no cal veure.
 • Després del procés de compra, el client rebrà una confirmació per correu electrònic. És essencial que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si no rebeu la confirmació en un termini de 24 hores des del final del servei, poseu-vos en contacte amb ANTONIO VIDAL MAS al número d’atenció al client 971645227 o per correu electrònic a info@marblau.eu.
 • Tots els continguts de la web estan en castellà. Abans de proporcionar el servei, el client rebrà un correu electrònic amb la confirmació del servei sol·licitat. Un cop prestat el servei, el client rebrà la factura corresponent.

Reclamació:

 • Si el client vol presentar una reclamació, l’establiment ANTONIO VIDAL MAS es troba a IGLESIA 24 07659, CALA FIGUERA (MALLORCA) (ILLES BALEARS) o a través del correu electrònic info@marblau.eu.

Jurisdicció:

 • Així mateix, ANTONIO VIDAL MAS es reserva el dret a presentar accions civils o penals que consideri oportunes per un ús indegut del seu lloc web i contingut o per l’incompliment d’aquestes condicions.
 • La relació entre l’usuari i el proveïdor es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix alguna controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o passar a la jurisdicció ordinària, complint les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. ANTONIO VIDAL MAS té el seu domicili a ILLES BALEARS, Espanya.

 

CONDICIONS GENERALS DE RESERVA

  • Les presents Condicions Generals de Reserva (en endavant, Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre ANTONIO VIDAL MAS i l’usuari o client per a la contractació realitzada a través dels formularis que ANTONIO VIDAL MAS posa a la seva disposició al seu WWW.MARBLAU. EU.
  • La reserva a través dels llocs web ANTONIO VIDAL MAS implicarà l’acceptació expressa, per part del client o usuari de les pàgines, d’aquestes condicions, així com de les condicions d’ús establertes per a la navegació de l’usuari a través de les pàgines propietat de ANTONIO VIDAL MAS.

   Aquestes condicions seran aplicables sense perjudici de l’aplicació de la normativa legal sobre la matèria que sigui aplicable a cada cas.

  • Les Condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre ANTONIO VIDAL MAS i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment la Llei 7/1998, de 13 d’abril, de Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març. , que modifica el text refós de la Llei general per a la defensa de consumidors i usuaris, la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, la llei 7/1996, de 15 de gener, de regulació del comerç al detall, i la llei 34/2002, de l’11 de juliol, Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.
  • ANTONIO VIDAL MAS es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions es poden fer, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible per la llei i seran vinculants durant el temps en què es publiquin al lloc web i fins que siguin vàlidament modificades per altres posteriors. Tanmateix, ANTONIO VIDAL MAS es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, Condicions específiques de contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri convenient, anunciant-les de manera oportuna i adequada.

INFORMACIÓ PRÈVIA DE LA RESERVA

 

 • ANTONIO VIDAL MAS informa que el procediment de reserva a través de les seves pàgines web ve detallat en l’apartat corresponent per a la formalització de la reserva. Així mateix, ANTONIO VIDAL MAS informa que l’usuari pot tenir accés a les condicions d’ús que disposa a la mateixa web.
 • Per la reserva amb ANTONIO VIDAL MAS a través del seu website, l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d’ús i les condicions generals. De la mateixa manera l’usuari declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessària per a l’accés als llocs web d’ANTONIO VIDAL MAS i la contractació per mitjà dels mateixos. L’usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.
 • Un cop feta la reserva l’usuari visualitzarà la confirmació de la reserva a la pantalla, podent imprimir aquesta com comprovant de la reserva efectuada. La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com a factura.

 

FUNCIONAMENT DE LA RESERVA

Oferta de reserva i referència de preus

 • En compliment de la normativa vigent i, especialment, de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ANTONIO VIDAL MAS ofereix a l’apartat corresponent la formalització de la informació de reserva sobre totes les reserves possibles, les seves característiques i preus. No obstant això, ANTONIO VIDAL MAS es reserva el dret de retirar, substituir o canviar les ofertes ofertes als seus clients a través del seu lloc web, simplement canviant el seu contingut. D’aquesta manera, els productes i / o serveis oferts en qualsevol moment pel lloc web ANTONIO VIDAL MAS es regiran per les Condicions Generals vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà el poder de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes i / o serveis esmentats.

Indicació de preus

 • A totes les possibles reserves ofertes se’ls indicarà el preu i si inclou l’IVA o qualsevol altre impost que, si s’escau, sigui aplicable. Els preus que s’indiquen a la pantalla seran els vigents en tot moment, llevat d’errors tipogràfics. Quan el preu sigui diferent pel motiu esmentat, ANTONIO VIDAL MAS ho notificarà al client, per correu electrònic, abans de procedir a recollir la reserva.

Disponibilitat

 • La disponibilitat de les ofertes que ofereix ANTONIO VIDAL MAS a través del seu lloc web pot variar en funció de la demanda del client. Tot i que ANTONIO VIDAL MAS actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquest moment. En aquest cas, ANTONIO VIDAL MAS enviarà un correu electrònic al client informant-lo de la impossibilitat de la disponibilitat de l’oferta.

Mètodes de Pagament

 • ANTONIO VIDAL MAS sol·licita a les reserves a través del seu lloc web les dades d’una targeta de crèdit o dèbit per garantir-ne l’eficàcia. La informació sobre el moment en què es farà el càrrec s’especifica juntament amb el preu de l’estudi o apartament i bàsicament depèn del mètode de reserva escollit (flexible o no reemborsable).

 

Condicions de neteja

 • Els estudis i apartaments es netegen un cop per setmana, només per a estades de 5 o més nits. Els estudis i apartaments es netegen un cop a la setmana, només per a estades a partir de 5 o més nits. La neteja de check out està inclosa.

Registre d’entrada tardà, instruccions

 • Si arribeu fora de l’horari establert per al registre d’entrada, trobareu instruccions sobre com accedir a la vostra habitació o apartament al vestíbul de l’hotel.

 

CANCEL·LACIÓ DE RESERVA:

Cancel·lació flexible:

Condicions de cancel·lació

  • La cancel·lació flexible pot variar segons la temporada. En qualsevol cas, les condicions de cancel·lació flexibles s’especifiquen juntament amb el preu de cada estudi o apartament.

Dipòsit

 • No es requereix cap dipòsit. Cal un número de targeta de crèdit, però no es cobrarà cap càrrec.

 

No cancel·lable ni reemborsable:

Condicions de cancel·lació

  • Tan bon punt es faci la reserva, es carregarà el 100% de la reserva i no serà reemborsable.

Dipòsit

  • No es requereix cap dipòsit. Cal un número de targeta de crèdit, però no es cobrarà cap càrrec.

Retirada

 • Tal com estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns realitzats d’acord amb les especificacions del consumidor o clarament personalitzats , o que, per la seva naturalesa, no es poden retornar o poden deteriorar-se o caducar ràpidament, estan exempts de retirada.